Rekordowy stan zatrudnienia w polskiej Policji

2022-01-13

Magiczna bariera 100 tysięcy zatrudnionych policjantów właśnie została przekroczona. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w polskiej Policji służy obecnie 100 557 policjantów. To najlepszy wynik od kilkunastu lat, a liczba przyjęć do Policji w 2021 roku była wyższa o 2 631 niż odejść. To świadczy m.in. o tym, że służba w Policji cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem a pion doboru właściwie wywiązuje się z nałożonych zadań.

Pomimo panującej pandemii, która ma również wpływ na możliwości szkoleniowe jednostek policji (konieczność zapewnienia kursantom bezpieczeństwa, prowadzenie szkoleń zgodnie z zasadami sanitarno-epidemiologicznymi) policyjni kadrowcy i szkoły Policyjne w 2021 r. przyjęły do służby aż 6684 policjantów. W tym samym czasie ze służby odeszło 4053 funkcjonariuszy, a liczba przyjęć była wyższa od liczby odejść o 2 631.

Jak wynika z danych podsumowujących stan kadrowy na przestrzeni lat 2010 – 2022, w 2012 roku odnotowaliśmy zarówno najwięcej odejść policjantów ze służby, jak i najniższy stan zatrudnienia, a najwyższy stan faktycznego zatrudnienia policjantów odnotowano w 2016 i 2021 roku. Nie są więc prawdziwe sugestie, że Policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być. Liczba odejść (zdecydowanie to przejścia na uposażenie emerytalne w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego) od lat jest podobna poza wskazanym 2012 rokiem.

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96 225), gdy liczba wakatów wynosiła 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99 938) i 2021 (100557).

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o dodatkowe 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98 771 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 100 557 i jest najwyższy od kilkunastu lat.

W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022 – 2025 liczba etatów w Policji zwiększy się do niemal 110000.

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było rzeczywiście w latach tzw. kryzysu światowego), ale i stan pandemii nie zmniejszył zainteresowania osób, które chcą dostać się w szeregi Policji. To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy.

To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów.

Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Więcej informacji znajdziemy pod linkiem: Jak zostać policjantem ►

źródło: policja.pl

Do góry